Sari la conţinut.

Activitatea ştiinţifică

Lista de lucrări

Cărţi şi capitole de cărţi de specialitate publicate

Am publicat în calitate de prim autor/coautor 8 cărţi/cursuri universitare şi 3 îndrumătoare de laborator/aplicaţii.

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute şi în reviste din ţară recunoscute CNCS

Un total de 68 de astfel de articole publicate în calitate de prim autor/coautor în baze de date internaţionale cunoscute (ISI, Scopus, BDI ZMath, IEEE Xplore, Urlich’s Update, etc) cu următoarea distribuţie:
 • 18 articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI;
 • 47 articole în reviste cotate BDI și în alte categorii de reviste de circulaţie naţională recunoscute de CNCS.

Articole/Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate

Am participat cu lucrări la peste 25 de conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale. Aceste participări au avut ca rezultat publicarea unor articole în volumele manifestărilor respective sau a unor reviste aferente acestora cu diverse cotaţii.
Astfel, amintesc: Dintre participările la manifestările ştiinţifice internaţionale recunoscute amintesc:
 1. International Conference on Computers, Communications and Control, ICCCC 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016;
 2. International Conference on Information Technology and Quantitative Management ITQM 2015 Rio de Janeiro/Brazilia, ITQM 2016 Asan/Koreea, ITQM 2017 New Delhi-India;
 3. International Workshop on Soft Computing Applications, SOFA, Szeged-Arad, 2009, 2012, 2014, 2016;
 4. Conference of Energy Engineering, Băile Felix, România, 2007÷2016;
 5. FOREN 2010;
 6. ESREL, Praga, 2009;
 7. DAAAM, Viena, 2009;
 8. International Symposium “Interdisciplinary Regional Research”, ISIRR, Hunedoara, 2009;
 9. International Symposium on Agriculture, February 16-20, Opatija, Croaţia, 2009;
 10. Bakan region conference on engineering and business education & International conference on engineering and business education, LBUS, Sibiu, 2009;
 11. Annual session of scientific papers IMT Oradea, 2007, 2009;
 12. International World Energy System Conference, WESC, Iaşi, 2008;
 13. Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică, Sinaia, 2007;
 14. Conferinţa Internaţională de Electroenergetică, Timişoara, 2007;
 15. The 4 th International Federation of Automatic Control Conference on Management and Control of Production and Logistics - IFAC MCPL, Sibiu, România, 2007;
 16. The Eighth International Conference on Informatics in Economy IE, Informatics in Knoledge Society, Bucureşti, 2007;
 17. Conference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM, 2008, 2009;
 18. Landscape Arhitecture and New Technologies LANT, Drama, Grecia, cu lucrare invitată, 2007;
 19. Conferinţa Internaţională de Electromecanică, ICEM, Petroşani, 2007.

Înapoi sus.