Sari la conţinut.

Activitatea didactică

În perioada [octombrie 2000 ÷ prezent] am desfăşurat următoarele activităţi didactice:
  1. în perioada [octombrie 2000 ÷ iulie 2005] am lucrat pe post de asistent universitar asociat la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de matematică, post care a inclus disciplinele Analiză matematică, Matematici speciale, cu predare la Facultatea de Energetică;
  2. în perioada [noiembrie 2005 ÷ septembrie 2008] am urmat la zi, la Universitatea din Oradea, Studii postuniversitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Energetică, perioadă în care prin contractul de studii doctorale am desfăşurat şi activitate didactică în calitate de asistent universitar asociat la disciplinele Ingineria fiabilităţii în energetică, Calitatea şi fiabilitatea proceselor energetice (2005/2006, 2006/2007), respectiv ca şef de lucrări asociat (în primul semestru al anului universitar 2007/2008) la disciplinele care aveau să facă parte din postul de concurs pentru titularizare: Managementul calităţii, Sisteme informatice pentru management, Ingineria fiabilităţii în energetică, Calitatea si fiabilitatea proceselor energetice, Practică.
  3. în perioada [II.2008 ÷ 2013] / [2013 ÷ prezent] am ocupat postul de şef de lucrări/conferenţiar universitar titular la Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică/Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial, post în cadrul căruia şi la normă suplimentară am desfăşurat activităţi de predare la disciplinele:
În aceste perioade am asigurat accesibilitate cu privire la predarea disciplinelor prin prezentări PowerPoint, asigurarea suporturilor de curs, seminarii/laboratoare tipărite sau electronice, punând accent pe munca centrată pe student.
Realizările mele didactice se materializează în publicarea, în calitate de prim autor /coautor, a 8 cărţi/cursuri universitare, respectiv a 3 îndrumătoare de laborator/aplicaţii.
Amintesc cu titlu de exemplu:

Perfecţionare didactică

Am participat la elaborarea documentului de definire a competenţelor în domeniul de studii universitare Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, AFER, Iaşi, 2007.
Privind activitatea de consiliere didactică integrată cu îndrumarea şi conducerea ştiinţifică pe perioada de la ultima promovare pot aminti următoarele:
În toată această perioadă, referitor la autoevaluare, evaluarea colegială, evaluarea din partea studenţilor am obţinut calificativul Foarte bine.

Înapoi sus.