Sari la conţinut.


DZIŢAC SIMONA-MIRELA

https://publons.com/researcher/3589550/simona-dzitac/

Funcţia actuală /Instituţia:

Studii doctorale

Doctor în energetică

Studii masterale

Studii universitare (selecţie)

Activitatea didactică (sinteză)

 • autoare/coautoare a 8 cărţi şi 3 îndrumătoare de laborator/aplicaţii;
 • îndrumarea unui număr de 62 de lucrări de licenţă/disertaţie;
 • îndrumarea unui număr de peste 160 de lucrări prezentate la conferinţe studenţeşti naţionale/internaţionale.
Discipline predate:
 • Modelarea proceselor energetice,
 • Reglementări în energetică;
 • Statistică matematică,
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică,
 • Bazele tehnologiei informaţiei şi arhitectura calculatoarelor,
 • Statistică economică,
 • Ingineria fiabilităţii în energetică,
 • Calitatea si fiabilitatea proceselor energetice,
 • Informatică managerială,
 • Bazele energeticii şi conversia energiei,
 • Piaţa şi bursa de energie,
 • Modelarea şi simularea sistemelor energetice,
 • Ingineria sistemelor energetice,
 • Managementul calităţii,
 • Sisteme informatice pentru management,
 • etc.

Activitate ştiinţifică (sinteză)

 • Autoare / coautoare a unui număr de peste 110 de lucrări ştiinţifice naţionale /internaţionale dintre care 24 în reviste cotate ISI şi 19 în pros. ISI;
 • 151 citări din/în reviste cotate ISI /  h-index:6;
 • SCOPUS /  h-index:6;
 • 45 de articole incluse în baza de date Harzing, 50 de citări, h-index:3;
 • participantă la peste 25 de conferinţe naţionale/internaţionale;
 • membră în 4 asociaţii ştiinţifice şi profesionale;
 • editor/membră în 8 editoriale de prestigiu naţionale/internaţionale;
 • membră în comitetele de organizare a 18 ediţii ale unor conferinţe naţionale/internaţionale;
 • Coordonatoare/organizatoare a multiple manifestări ştiinţifice studenţeşti: 9 simpozioane, 4 workshop-uri şi 4 şcoli de vară.

Activitatea de cercetare (sinteză)

Premii, diplome, distincţii (selecţie)

Înapoi sus.